jueves, 26 de marzo de 2015

CIBERACOSO: DECÁLOGO PARA FAMILIAS

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo elaborou unha serie de pautas para actuar en caso de ciberacoso escolar. Trátase dun breve "decálogo" dirixido a pais e nais, un breve documento con pasos a seguir unha vez se confirmou que o noso fillo/a sofre de acoso.Decálogo de Actuación para Pais e Nais.

martes, 24 de marzo de 2015

PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS UNED

A UNED ofrece a posibilidade de certificar o teu nivel de idiomas, de acordo co Marco Europeo, de Inglés (B1, B2) e Francés (B1).

Para matricularse do exame libre, débese entrar na páxina principal da UNED (www.uned.es) e identificarse ou darse de alta.

O exame consta de dúas probas, unha oral e unha escrita:

 • A proba escrita terá lugar o 14 de xuño de 2014, de 12:00 a 14:00 horas.
 • O exame oral realizarase on-line mediante a aplicación informática L-Oral, do 12 de maio ao 13 de xuño de 2014.
Período de matriculación: do 1 ao 30 de maio de 2014.

Máis información na web da UNED.

jueves, 19 de marzo de 2015

CONVOCATORIA DE AXUDAS FORMACIÓN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2015

PUBLICACIÓN: DOG 16-03-2015
REQUISITOS: 
 • Estar cursando 1º, 2º, 3º e 4º da educación secundaria obrigatoria,1º ou 2º de bacharelato en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2014/15, na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2013/14.
 • Ter acadado no curso 2013/14 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na materia de lingua inglesa.
 • Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.
 • Estar en posesión do DNI, NIE ou pasaporte.
FINANCIACIÓN 
 • Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade.
 • Os gastos de docencia e o material escolar.
 • As actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos.
 • Os gastos de mantenza e aloxamento.
 • O certificado de realización da actividade.
 • O seguro de accidentes e de responsabilidade civil.
 • As familias achegarán as cantidades que lles correspondan á empresa adxudicataria encargada da organización técnica da actividade (ver convocatoria no DOG).
QUENDAS E GRUPOS: todas as actividades serán de formación en inglés e terán lugar en Galicia.

1º e 2º de Bacharelato: Duración: 1 semana.
1º, 2º, 3º e 4º da ESO: Duración: 2 semanas. 


DATAS: Estarán comprendidas entre a última semana de xuño e finais de agosto de 2015 


PRAZO DE SOLICITUDE: Dende o 17 de marzo ata o 16 de abril de 2015 


MÁIS INFORMACIÓN:

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. DEPARTAMENTO TERRITORIAL: Edificio Administrativo de Monelos Rúa Vicente Ferrer. A Coruña
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es 
Atención telefónica: 981 957 296 - 881 997 497 - 981 957 538 - 981 546 503 miércoles, 18 de marzo de 2015

COMO EVITAR O COPIA E PEGA NOS TRABALLOS

Interesantísimo artículo que recolle Jesús Hernández González no seu Blog "Crea y aprende con Laura." sobre un tema que preocupa moito a todo o profesorado: O COPIA E PEGA NOS TRABALLOS. Neste artículo fai as seguintes reflexións.

Os profesores adoitamos estar preocupados de xeito desmedido polo copia e pega dos alumno/ass.

O copia e pega é un adianto. Ben usado, claro. Un traballo, non é copiar o primeiro documento enteiro que encontremos e pegalo e imprimilo sen lelo.

Iso pode corresponderse cun traballo tradicional, que se adoita "mandar" facilitando un simple epígrafe: "Fai un traballo sobre a Idade Media". Préstase a iso.

O copia e pega, ten sentido cando buscamos informacións diferentes, seleccionamos fragmentos, contrastamos fontes, citamos fontes e, finalmente, dámoslle forma realizando o noso propio traballo.

É doado copiar os traballos tradicionais. Xa están na rede Que sentido ten mandalos e queixarnos despois? Son aburridos para os alumnos e aseméllanse moito á copia no mellor dos casos.

Quizais, o problema encóntrese no xeito tradicional de formulalos (se é que a hai).

Debemos formulalos como traballos de investigación real, como retos e problemas a resolver.

Un traballo que cumpla estas características  é case imposible de copiar.

Podemos ver un exemplo a continuación.


De National Geographic: A continuación móstrase un gráfico que mostra o clima a temperatura media e precipitación dunha cidade importante.

Na parte superior hai tres cidades.

Investiga o clima para cada cidade e decide a que cidade se axusta o gráfico.

Cal das opcións da cidade ten un clima influenciado polos ventos alisios do sueste?

Desafío adicional: Fai un gráfico similar a unha cidade ou rexión preto de ti.

Usa  Creative Commons, para presentarlo en calquera forma que elixas (podes publicalo nun documento de Google Docs ou nun sitio).

A continuación, compartir o gráfico nunha rede social da súa elección.