jueves, 26 de febrero de 2015

CAMPAMENTOS CIENTÍFICOS DE VERÁN 2015

Se estás a estudar 4º ESO ou 1º de Bacharelato en Ciencias e Tecnoloxía, e tes unha media de 7'5, xa podes solicitar unha praza  no programa "Campus Científicos de Verano".

Este programa pretende incentivar e consolidar a vocación e coñecementos no ámbito científico-técnico. Desenvólvese nas seguintes Universidades: Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Castela-A Mancha, Córdoba, Extremadura, Granada, Las Palmas, Málaga, Murcia, Oviedo, Politécnica de Cataluña, Rovira i Virgili, Salamanca, Santiago de Compostela, Valencia, Politécnica de Valencia, e de Vigo.

Quendas.

 • Primeira quenda de 1º Bacharelato (480 prazas): do 28 de xuño ao 4 de xullo.
 • Segunda quenda de 1º Bacharelato (480 prazas): do 5 ao 11 de xullo.
 • Primeira quenda de 4º ESO (480 prazas): do 12 ao 18 de xullo.
 • Segunda quenda de 4º ESO (480 prazas): do 19 ao 25 de xullo.


Requisitos e selección.

 • Cursar no 2014/15, 4º ESO ou 1º de Bacharelato en Ciencias e Tecnoloxía.
 • Nacer despois do 31 de decembro de 1997.
 • Non ter participado anteriormente neste programa.
 • Ter obtido no curso 2013/14 unha media igual ou superior a 7'5 puntos.
 • A selección farase ordenando de maior a menor as notas medias dos alumnos obtidas no curso 2013-14.

Axuda.

 • A adxudicación da axuda cobre os gastos de material, actividades, aloxamento, monitores, manutención e seguro.
 • O traslado será por conta dos alumnos, que deberá pagar 80 € en concepto de matriculación.


Inscrición.

 • A solicitude cumplimentase e envíase on-line a través deste enlace, ordenando por orde de prioridade a quenda de participación e os proxectos da súa preferencia.
 • Ademais haberá que enviar os seguintes documentos:
  • Autorización asinada polo pai, nai ou titor legal.
  • Certificado académico, cumplimentar pola Secretaría do centro.
  • Fotocopia do NIF/NIE/Pasaporte.

É IMPRESCINDIBLE QUE O CERTIFICADO ACADÉMICO E A AUTORIZACIÓN SIGAN O MODELO PROPORCIONADO NA WEB, (Guía presentación de solicitudes)
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

O prazo para presentar o formulario de solicitude e presentar a documentación esixida, estará aberto dende o día seguinte á súa publicación no BOE ata o día 20 de marzo de 2015.
Máis información.

Páxina oficial.
Resolución.
Fuente: Orientaguía

miércoles, 25 de febrero de 2015

CONVOCATORIA 2015: PROBAS DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLO MEDIO E SUPERIOR)

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 23 de febreiro, a Orde pola que se convocan para o ano 2015 as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.
Relación de documentos de interese
-  Materiais de probas de acceso:  MATERIAIS DIDÁCTICOS
                                                              EXAMES


As solicitudes poderanse presentar en calquera dos institutos de educación secundaria ou centros integrados de formación profesional onde se impartan ciclos formativos de formación profesional

Non esquezades que o exame é o día  3 de XUÑO de 2015

DATAS E HORARIOS DA PROBA:

1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 3 de xuño de 2015 no horario que se indica a seguir:

Ás 9.00 horas: presentación.
Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.