martes, 30 de septiembre de 2014

TEXTO REFUNDIDO LOE-LOMCE

Interesante texto que refunde os textos da LOE e da LOMCE, como sabedes, a Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (máis coñecida como LOMCE) entrou en vigor o pasado mes de decembro e tras a súa publicación modifícanse algúns artigos da Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE); de tal maneira que ambas as dúas deben coexistir. 

1 comentario: