miércoles, 24 de abril de 2013

XOGOS E CONTOS PARA MELLORAR AS FALTAS DE ORTOGRAFÍA EN NENOS CON HIPERACTIVIDADE


Os nenos con hiperactividade adoitan mostrar maior número de erros ortográficos que os seus compañeiros; isto débese principalmente á combinación de dous factores: cústalles memorizar as normas ortográficas, e unha vez memorizadas, pola súa dificultade atencional, cometen erros á hora de automatizalas (á hora de aplicar unha norma que coñece). Isto demostra que non pola repetición ou práctica reiterada das normas se consegue forzosamente o éxito. É por iso que debemos motivalos con diferentes XOGOS  e CONTOS que inclúan diferentes estratexias útiles para superar esta dificultade e este material pode servirnos. 
1 comentario: