Engado nesta entrada as recomendacións de recursos TIC para traballar a comprensión lectora e a expresión escrita en  primaria que nos ofrece o excelente blog da biblioteca do   CEIP San José Calasanz (Rota) "El gusanito de los libros"

Comprensión:
Comprensión oral e escrita (en Childtopía): Divertidos relatos animados e interactivos con preguntas de comprensión lectora.

juego de los cuentos (en Educamadrid). Atractivas animacións de contos con fichas de comprensión lectora para o profesor.

Materiales para imprimir: fichas con actividades para traballar a comprensión lectora (de la Junta de Andalucía).

Expresión escrita:
Escrilandia: para aprender a describir, inventarte un final, ilustrar un conto ou escribir unha postal.

Titiriletras: para aprender a contar historias con corrección (ortografía, recursos del lenguaje, a narración, a descripción, o diálogo...).

Cuentos interactivos: historias que se poden  personalizar cos teus propios nomes e contextos.