lunes, 20 de agosto de 2012

AXUDAS PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 20012-13

POR FIN¡¡¡¡ Saíu a convocatoria de becas, cando xa non contábamos con elas. Máis vale tarde que nunca.


Prazo de presentación:

Dende: 10 de agosto de 2012

Ata: 25 de setembreo de 2012Texto convocatoria:

Quén pode solicitar este tipo de becas?

Alumnos/as con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastornos graves de conduta, incluido o afectado por TDAH, que cumpran os requisitos xerais e económicos. Os alumno/ass pertencentes a familias numerosas que non cumpran os requisitos económicos poderán optar á beca na modalidade de subsidio.

Alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais, que cumpran os requisitos xerais e económicos.


Onde se presenta a  solicitude?

Solicitantes con certificado electrónico:


A través da Sede Electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Solicitantes sin certificado electrónico:


Imprimir o modelo de solicitude e presentalo, unha vez firmado, no centro educativo no que se van a realizar os estudos no curso 2012/2013.

Teléfono INFORMACIÓN: 

91 327 76 81


Dirección de correo: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario