sábado, 16 de junio de 2012

Guía para a avaliación inicial do alumnado de incorporación tardía

O obxectivo principal desta guía é mellorar a práctica na inclusión educativa do alumnado extranxeiro e das súas familias no entorno escolar, facilitando a integración social e cultural.
Índice de contido
- Introducción.
- O alumnado de orixe extranxeiro nos centros.
- Avaliación inicial: descrición e procedemento.
- As necesidades específicas do alumnado: diferenciación entre necesidades educativas especiais e necesidades lingüísticas.
- O alumnado de outras linguas: O aprendizaxe dunha segunda lingua, beneficios e dificultades do bilingüismo.
- O alumnado de outras linguas en educación infantil.
- Consideracións para a avaliación inicial do alumnado de orixe chino.
- Consideraciones para a avaliación inicial do alumnado de orixe marroquí
- Consideraciones para a avaliación inicial do alumnado de orixe subsahariano.
- Consideraciones para a avaliación inicial do alumnado de procedente do este de Europa.
- Síntesis dos sistemas educativos de Ecuador, Colombia e República Dominicana
- Bibliografía


1 comentario: