viernes, 15 de junio de 2012

ALTERACIÓNS DO COMPORTAMENTO EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

O seguinte material pretende dar resposta educativa ás alteracións do comportamento que se observan no contexto educativo actual e require dun proceso de reflexión sobre o coñecemento actual respecto o comportamento humano, as súas características e as interaccións presentes no ámbito das relacións sociais.

Contido:           
Libro1: Bases teóricas das alteracións do comportamento. Comportamento e alteracións. Modelos explicativos dende o ámbito escolar. Factores de risco.

Caderno 2: Intervención educativa. Medidas de Centro e de Aula. Orientacións didácticas para a docencia. Incidentes e pautas de Centro e Familia.

Caderno 3: Proceso de Intervención do Equipo Específico de Alteracións do Comportamento. Protocolos, demandas, avaliación, medidas e seguimento. Direccións e contactos.

Caderno 4: Intervención familiar. Indicadores de avaliación. Interacción pais e fillos. Pautas e normas. Esferas de intervención. Anexo con cuestionarios.

Caderno 5: Programa “Trampolín” e Programa “Ponte”. Alumnos destinatarios, recursos e metodoloxía. Áreas de intervención. Actividades.

Caderno 6: Técnicas e estratexias de intervención. Fichas descriptivas de técnicas e actividades. Intervención ante a falta de control e impulsividade, atención e memoria de traballo, frustración e recoñecemento,habilidades sociais, modificación de conducta e resolución de conflictos, e descriptores das dinámicas de grupo (características, utilidade e limitacións).

Fuente: Educastur 

Pincha e accede!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario