domingo, 20 de mayo de 2012

AVALIACIÓN E COMPETENCIA CURRICULAR

Recollo nesta entrada un material moi interesante e útil para todos nós, trátase dunha recopilación de documentos todos eles válidos para realizar unha avaliación inicial do nivel dos alumnos/as, determinar algunhas capacidades básicas e ou determinar o nivel de competencia curricular. 
Avaliación inicial de 2º a 6º de EP (Lingua Castelá e Matemáticas)


A Consellería de Educación do Governo de Navarra facilita estas probas nas que se tivo en conta: documentación de centros (Proxecto Educativo, Proxecto Curricular e Programación Xeral), materiais curriculares das editoriais Anaya, Santillana, Edebé e Vicens Vives, exemplificacións de avaliacións iniciaiss de América Benítez Peñate y José Luis García Castro, rexistros de competencias de A.R. Calvo y A. Martínez Alcolea, valoracións de profesores/as de Educación Primaria e diversa bibliografía sobre avaliación e diseños curriculares.Outras Probas de avaliación

UDICOM do CEIP Joaquín Carrión Valverde. Completa avaliación de compensatoria que pódese utilizar para as áreas de Lingua e Matemáticas en Primaria.Proxecto CIDEAS (Colectivo para la Investigación y Desarrollos Educativos Aplicados). Para avaliar o nivel curricular das áreas de lingua e matemáticas en Primaria e no primeiro ciclo de ESO.
Competencia Curricular
Unhas probas de avaliación inicial de lingua e matemáticas para os cursos de 1º a 6º de Primaria e que foron realizadas por mestres/as da localidade gaditana de Chipiona.
Avaliación moi sinxela e práctica, elaborada polo "Grupo de Traballo do CPR Huesca" do CAREI (Centro Aragonés de Recursos para a Educación Intercultural) e dirixida a alumnos/as inmigrantes de Primaria.
 


Neste arquivo comprimido incluense varios documentos para establecer e evaliar a Competencia Curricular en Infantil e Primaria dos "Orientadores de Andujar", da "La Salle" e de José Luis García Castro.

Outros Instrumentos de Avaliación

NCCLeng-Matem_Pri.pdf de Nuria Falero.

NCC_Ed_Inf.pdf de MªCarmen Pérez.

CompCurriMates-InfPrim.rar dos Equipos Psicopedagóxicos de Castellón.

EvalTecnInstrumBas.rar de José Luis Ramos.

NCC_leng_matem.rar de Fco.José Frenández Torres

NCC_Pri_areas.pdf de Jos Luis Galve.

NCC.rar de Narciso Rodríguez Zarallo

NivCompMatem2CicloPri.rar do NAC de Cristóbal Saborit Mallol, Juan Pedro Julián Marzá y Antoni Vaquer Chiva

Eval_inic.rar polo grupo de traballo del CP Alfonso X.

otros_docum_eval.rar
Como sempre, o que serve como avaliación inicial dun curso, vale como avaliación final do anterior.Vía profe PT

1 comentario: