jueves, 3 de mayo de 2012

AVALDIA 2011-12: 9 e 10 de maio, 2º ESO e 23 e 24 de maio 4º de Primaria


Envío de instrucións aos centros educativos: 30 de abril de 2012
Data de apertura da aplicación informática avaldia: 3 de maio de 2012
Materiais para a realización da proba: os materiais para a aplicación da proba (cadernos e cuestionario) faranse chegar aos centros educativos con anterioridade ao día de aplicación da proba.
Realización da proba:
Educación secundaria obrigatoria
Día 9 de maio:
 • Competencia matemática
 • Descanso
 • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico
Día 10 de maio:
 • Competencia en comunicación lingüística
 • Descanso
 • Cuestionario de contexto
Educación primaria
Día 23 de maio:
 • Competencia matemática
 • Descanso
 • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico
Día 24 de maio:
 • Competencia en comunicación lingüística
 • Descanso
 • Cuestionario de contexto
Máis información

No hay comentarios:

Publicar un comentario