domingo, 26 de junio de 2011

LER PARA APRENDER. LER NA ERA DIXITAL

de 
Esta publicación enmarcase nos recursos do Centro Virtual www.leer.es cuxo obxectivo é contribuir ao éxito académico e a superar o abandono e o fracaso escolar, ofrece artículos, breves e divulgativos, escritos por persoas de recoñecido prestixio. Ten como fin compartir ideas, consellos, pensamentos, ademais de suscitar o debate e a reflexión sobre os vellos e os novos obxectivos da alfabetización. Con firma quere contribuir a facer da lectura a ferramenta básica do conecemento especialmente na era dixital. Ofrece a docentes, estudantes e familias claves e instrumentos para favorecer a competencia lectora e ofrece ideas e consellos para ensinar a ler (comprender, escribir, falar e conversar) por pracer e a ler para aprender matemáticas, filosofía, publicidad ou arte. Ademais, presta unha especial atención á diversificación dos soportes de lectura e ás novas formas de ler, así como as posibilidades que ofrece a Web 2.0 para a educación.

sábado, 25 de junio de 2011

PARA ESTE VERÁN


de 
 • Aberto por Vacacións 2011web dependiente da Consellería de Educación de Castilla e León. Actividades clasificadas para Infantil, Primaria e Secundaria.

AXUDAS ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS


TIPO DE AXUDAS:
 • Axudas directas para o alumnado que presenta necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastorno grave de conducta incluindo ao alumnado afectado por TDAH que necesite atención educativa específica.
 • Subsidios por necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.
 • Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais
 • Prazo de solicitude: 25 de xuo ata 22 de xullo de 2011
 • Ensinanza, transporte, comedor, residencias, libros e material didáctico, reeducación pedagóxica ou do linguaxe

jueves, 23 de junio de 2011

A BRUXA

de 

"La bruxa" é un corto de animación sen palabras, ganador do premio Goya 2011 na súa categoría.
A historia dunha simpàtica bruja, soñadora que logo de ler un conto con final feliz, busca desesperadamente enamorarse, polo que decide facer unha pociòn para convertir a o sapo no seu principe azul, pero ao comezar a xuntar os ingredintes  dase conta que falta un, por iso parte na súa escoba, en dirección a la cuenca donde podrá conseguir una preciada flor.Unha historia interesante e divertida para traballar no aula que, por tratarse dunha animaciòn muda, pode ser utilizada en Educaciòn Especial.

 Algunhas propostas de traballo no aula:

domingo, 19 de junio de 2011

QUE É UN ENTORNO PERSOAL DE APRENDIZAXE. PLE

UNA PRINCESA EN APURAS

de noreply@blogger.com (Diana de Iriondo)


 "Una princesa en apuros" é un  corto animado sobre  a problemática do cambio climático e o calentamento global a través dun conto.sábado, 18 de junio de 2011

VELOCIDADE LECTORA


Velocidade lectora con cronómetro


Excelente recurso para practicar a velocidade lectora. 

Diferentes niveis de dificultade. 

jueves, 16 de junio de 2011

OS GANSOS ENSINANNOS A TRABALLAR EN EQUIPO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA OS CICLOS FORMATIVOS
(Para obter mais información pincha na imaxe)
A)   PRAZO ORDINARIO

17 de xuño ao 4 de xullo, ambos os dous incluídos.
    

B)   PRAZO EXTRAORDINARIO

1  de setembro ao 12 de setembro, ambos os dous incluídos.


C)  DOCUMENTACIÓN

- Instancia, na que se fará constar por orde de preferência, os ciclos que se desexe cursar e os centros onde se impartan. (ANEXO I)


- Fotocópia cotexada do DNI

- Certificación oficial dos estudos requeridos para o acceso, na cal figuren as cualificacións das matérias e conste ter efectuado o depósito do título.

domingo, 12 de junio de 2011

VÍDEOS CICLOS FORMATIVOS DE VARIAS FAMILIAS PROFESIONAIS

Nas seguintes ligazóns pódese atopar vídeos sobre diferentes ciclos formativos de varias familias profesionais.
    - Agraria
    - Artes gráficas
    - Electricidade e electrónica
    - Fabricación mecánica
    - Hostalaría e turismo
    - Imaxe e son
    - Imaxe persoal
    - Industrias alimentarias
    - Instalación e mantemento
    - Madeira, moble e cortiza
    - Marítimo-pesqueira
    - Sanidade
    - Transporte e mantemento de vehículos

    - Servizos socioculturais e á comunidade

O alumnado de programas de cualificación profesional inicial poderá acceder de forma directa a ciclos de FP de grao medio

O alumnado que teña superados todos os módulos específicos dos que se compón o programa de cualificación profesional inicial recibirá unha certificación académica que terá efectos de acreditación das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional (cualificación profesional completa de nivel 1). Ademais os que teñan superados todos os módulos obrigatorios, é dicir, os módulos específicos e os módulos formativos de carácter xeral dos que se compón o 1º curso do programa de cualificación profesional inicial, recibirán unha certificación académica que permitirá o acceso aos ciclos formativos de grao medio, nas condicións que se establezan.
Doutra banda, de ter superados tamén os módulos voluntarios as alumnas e alumnos poderán obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

viernes, 10 de junio de 2011

QUE SE ESTUDA E EN QUE TRABALLAREDES SE ESTUDADES CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR?


de Orientarcos

Este traballo é o resultado da labor efectuada polo profesorado de Formación Profesional enmarcado en varios Cursos e Grupos de Traballo da Provincia de Cádiz. A súa finalidade é a divulgación da Oferta de Ciclos Formativos de Formación Profesional.

En cada unha destas presentacións poderedes coñecer e aclarar as posibles dudas que teñades respecto a cada profesión  :
 • Que vou a aprender?
 • Como conseguilo?
 • Onde vou a traballar e como...
 • Que podo seguir estudando...
 FAMILIAS PROFESIONAIS E OS SEUS RESPECTIVOS TÍTULOS

Anque sexa un traballo feito para outra comunidade autónoma a información é moi boa, clara e pode servir para aclarar moitas das vosas dúbidas.
 •  Actividades Agrarias:
o        Jardinería (GM)

jueves, 9 de junio de 2011

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 2011-12

Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario,
por curso completo en modalidade presencial,
para o curso 2011-2012.

    

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 2011-12

Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario,
por curso completo en modalidade presencial,
para o curso 2011-2012.

    

martes, 7 de junio de 2011

NOVO DESEÑO DO BLOG

Dou as grazas a Gema Laura Díaz por haber captado tan ben a idea e lograr este magnifico deseño para o noso Blog. Se queredes coñecer os seus deseños pinchade aqui Blog THE ART OF GEMA LAURA DÍAZ, so espero que vos guste tanto como a min.

sábado, 4 de junio de 2011

CONTO PARA TRABALLAR O ENFADO

O enfado é unha emoción que se produce ante unha frustración ou un empedemento para facer o que un quere ou  proponse. O enfado non é unha emoción negativa, pódese guiar, encamiñar e expresar de forma saudable e creativa, pero convén ensinar a os nenos/as que hai formas adecuadas e outras inadecuadas de expresar esta emoción.


El oso gruñón. enfado
View more presentations from Zelorius


“El oso gruñón”
Colección de cuentos: Cuentos para sentir.
Cuento para trabajar la emoción del enfado.
“El oso gruñón”
Autora: Begoña Ibarrola. Ilustrador: Jose Luis Navarro. Edit.: S.M.CONTO PARA TRABALLAR ANSIEDADE

A ansiedade é unha emoción que se caracteriza pola percepción, a veces anticipada, de perigos ou ameazas, tanto concretos como difusos. Caracterizase por sensacións afectivas de nervosismo, tensión, preocupación e alarma, acompañada de inquietude motora e cambios fisilógicos asociados a hiperactividade do sistema nervoso autónomo.
Un determinado nivel de ansiedade é positivo porque axudanos a enfrentarnos ás situacións.Correprisas y tumbona

View more presentations from Zelorius


“Correprisas y Tumbona”:
Autora: Begoña Ibarrola
Ilustraciones de AVI
Edit.: S.M.
Colección: Cuentos para sentir.