sábado, 30 de abril de 2011

Proyecto Orión: orientación vocacional


Tomado de Orientagades
Entre outras cosas, O Proxecto Orión da Universidade Pontificia Comillas  ofrecenos  o:
  Contidos:  A proposta do Programa de Orientación Académico-Profesional para cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria que se ofrece está formada por dous documentos: A Guía Didáctica do Titor e o Caderno do Alumno/a.

O programa está organizado en dez unidades adicadas cada unha delas a un tema relevante para a toma de decisións vocacionais dos alumnos/as de cuarto da ESO, por exemplo, ao ofrecer información e realizar actividades sobre Ciclos Formativos de Grao Medio.
Cada unidade consiste nunha sesión de 50 minutos de duración. Ademais, para cada sesión incluense tamén materiais e recursos multimedia de apoio e complemento (fichas de recursos, presentacións en PowerPoint, vídeos, cancións…) adecuados á temática de cada sesión.
As Unidades Didácticas do POAP:
Pinchando en calquera das imáxenes podes atopar as unidades didácticas do P.O.A.P. para Cuarto de E.S.O. Podes consultar unha descripción de cada sesión ou ben descargar os arquivos correspondentes.
Ao facer clic en “Descargar” abrirase unha ventana de diálogo, escolle a ubicación desexada para descargar o arquivo e presiona “Aceptar” para descargar o arquivo comprimido (.zip). Cada arquivo ZIP contén unha carpeta co nome da sesión correspondente, e dentro hai :
 1. Guía didáctica del Tutor
 2. Cuaderno del alumno
 3. Una carpeta con los Anexos (cuando proceda)


  Dende Orientagades, recomendan o powerpoint a sesión inicial de motivación, é a letra dunha canción de “Amistades peligrosas” que se chama “O pala o escuela”
  Aquí tendes a letra:
  “O PALA O ESCUELA”
  “Hasta arriba veo que puedes llegar, ¿acaso te limitas antes de comenzar?
  Grumete o capitán o el jefe del claneso de ti depende de tu esfuerzo y tu afán.
  ¡Ya no soy un niño! Madura chaval… La vida no es tan solo ver la tele y jugar
  ¡Ya no soy un niño! Reir y soñarpero de adulto debes trabajar o estudiar.
  Tu sabráso pala o escuelatienes que elegir una de dos
  Aún no te sale bien, lo puedes lograrAprende del fracaso al volverlo a intentar
  Desistes ¿cuántos van? Seguimos los dosagárrate a mi manohazle caso a mi voz.
  ¡Quiero ser yo mismo! Conócete biencontrola tus impulsosnatural interés.
  ¡Quiero ser distinto! Crecer y aprenderdecide con criterioun día vas a escoger
  Tu sabráso pala o escuelatienes que elegir una de dos…”
—————————————————————————— 

No hay comentarios:

Publicar un comentario