sábado, 26 de marzo de 2011

PROMOCIÓN DE CURSO NA ESO

Repetirás curso se suspendes tres ou máis materias.
Excepcionalmente, poderás pasar con tres materias cando o equipo docente o considere oportuno e segundo estea establecido nos criterios de Titulación do Centro.
Haberá que recuperar as materias con avaliación negativa. Para esto os alumnos/as seguirán un programa de reforzo e deberán superar a avaliación correspondente a dito programa.
Quen non promocione poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da ESO.
En 4ºESO poderáse repetir unha segunda vez se o alumno/a non ten repetido en cursos anteriores da ESO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario