sábado, 26 de marzo de 2011

GUÍA DE RECURSOS AUTISMO


"Planeta Visual" pretende ser un recurso de apoio na planificación da intervención educativa en autismo. O seu punto de partida son as dimensións establecidas no Inventario de Espectro Autista (Rivière, 1997), definindo para cada unha das dimensións e niveis os seguintes elementos:


•Obxectivos de intervención prioritarios.

•Estratexias metodolóxcas básicas, co seu referente bibliográfico.
•Recursos para a intervención:
•Descargables de elaboración propia: fotos, arquivos word, power point, videos...
•Materiais comerciais que contribuen ao desenvolvemento das capacidades.
•Recursos bibliográficos relacionados.
A estructura do recurso é sinxela e moi visual, coo obxectivo fundamental de localizar a información necesaria de forma rápida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario